Rake inzichten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Rake inzichten verwerkt geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, behalve bij het traject Voel je vrij. In dat geval vragen we voor het verwerken van deze persoonsgegevens om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben
Rake inzichten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Rake inzichten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 3 jaar.

Delen met anderen
Rake inzichten deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Rake inzichten maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rakeinzichten.nl Rake inzichten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Rake inzichten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rakeinzichten.nl.