(Meer dan) goed genoeg!

Een van de grootste angsten waar veel mensen mee worstelen is dat je niet goed genoeg bent.
Je voelt jezelf niet goed genoeg in je werk of als ouder ben je van mening dat je tekortschiet naar je kinderen. Je uiterlijk voldoet niet aan je schoonheidsideaal of je voelt dat je faalt als dochter, zoon of partner.
‘Ik ben niet goed genoeg’ is een overtuiging die bij tijd en wijle flink de kop kan opsteken en je behoorlijk naar beneden kan halen. Je maakt je kleiner tegenover anderen of je trekt je terug in jezelf. Je voelt je niks waard of misschien vindt jij de ander ook wel niet goed genoeg.
Vaak heeft het ermee te maken dat we als kind niet konden voldoen aan de verwachtingen die onze ouders ons stelden (ook al deden ze dat vaak onbewust). Je zocht erkenning en waardering voor je gedrag, maar je kreeg het niet, want er werd iets anders van je gevraagd wat je niet kon bieden, dus voelden we ons tekortschieten. Omdat we ons daarvan als kind niet zo bewust waren en het ook niet wilden voelen, stopten we het diep weg. Nu, als volwassen voelen we af en toe die pijn van toen.
Ook al weten we dat we in onze basis allemaal goed genoeg zijn, maar weten is iets anders dan het ook zo te ervaren.

Wil je iets aan die negatieve overtuiging doen, dan kun je het beste bij jezelf gaan voelen dat je niet genoeg was. Neem er echt de tijd voor, het is niet zomaar iets en het is ook niet leuk. Want dan komen er emoties bovendrijven, zoals verdriet, eenzaamheid of teleurstelling. Als je die oude pijn toelaat klaart de lucht weer op en voel je dat het een oud stuk is van jezelf. Er komt weer ruimte en je voelt steeds meer: ik ben (meer dan) goed genoeg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *