Het onderbewuste zichtbaar maken

Deel 1 Het onderbewuste zichtbaar maken

Kijk eens wat vaker onder het tapijt

In ons onderbewustzijn zit alles, waarvan we ons niet bewust zijn, maar wat wel in ons zit. Het onderbewuste wordt soms vergeleken met dingen onder het tapijt vegen. Als je een keer grondig gaat stofzuigen en je tilt het vloerkleed op, kan er van alles tevoorschijn komen. Daarvan wist je niet eens dat je het in huis had. Zo werkt het ook met je onderbewuste. Allerlei ervaringen die we ooit als kind of volwassene hebben meegemaakt, spelen nog steeds een rol in ons huidige leven. Ook al zijn we daar helemaal niet mee bezig.

Zo werkt ons onderbewuste

Om uit te leggen hoe het zit met ons onderbewuste, volgt hier een voorbeeld: Als kind mocht je vroeger je boosheid of verdriet niet tonen, want dan zeiden je ouders: “Je hoeft niet boos/verdrietig te zijn, dat is nergens goed voor”. Wat deed je dan zoal? Je stopte je boze of verdrietige gevoel weg en trok je terug op je kamer. Of je lachte het weg en deed alsof het je niet deerde. Want als kind koos je altijd voor de overlevingsstrategie.
Het gevolg hiervan op volwassen leeftijd kan zijn dat je nog steeds je boosheid of je verdriet niet laat zien als er iets gebeurt. Je onderbewuste houdt je dan tegen als het ware. Het denkt nl.: ik mag niet boos/verdrietig zijn, dat is niet goed. Maar dat betekent dus dat je niet je ware zelf laat zien. Je verstopt een deel van jezelf.

Invloed van het onderbewuste

Nog een voorbeeld om te laten zien dat het onderbewuste een grote rol speelt. Je ouders hadden het misschien heel druk, dus luieren op de bank was er als kind voor jou niet bij, want er stond altijd wel een klusje klaar. Als volwassene vind je het nu nog steeds moeilijk om te gaan zitten. Misschien keur je ook je kinderen erop af als ze met hun mobiel op de bank liggen. Je vindt dat ‘luie gedoe’ nog steeds niks. Je onderbewuste heeft dus nog steeds invloed op je. Op zich is dat niet erg. Het wordt wel moeilijker als je er last van hebt dat je nu als volwassene bijvoorbeeld niet lui mag zijn van jezelf of geen verdriet mag tonen. Het onderbewuste kan je, zonder dat je het weet, dwarszitten in het bereiken van je doel of oplossen van je probleem. Ook fysieke klachten zijn vaak een signaal van het lichaam dat je bijvoorbeeld teveel last op je schouders draagt of iets op je lever hebt.

Inzicht krijgen in je onderbewuste

Je kunt op verschillende manieren contact maken met je onderbewuste. Ik werk met systeemopstellingen. Ik zet je vraag/probleem als het ware in de ruimte neer. Hierdoor gaat je onderbewuste voelen hoe het werkelijk met jou gaat ten aanzien van deze vraag. Het bijzondere is dat je dan je gedachten loslaat en gaat voelen wat er dieper zit, wat er als het ware onder het kleed ligt. Dat kan heel verrassend zijn.  Het geeft je nieuwe inzichten in jezelf. Je gaat anders tegen de dingen aankijken en je beseft welke verborgen kwaliteiten je allemaal bezit.

De moraal van dit verhaal: kijk eens vaker onder het tapijt en zie welke kostbare schatten van jou eronder liggen 😉